Blog

Posode za živilsko industrijo

V podjetju Škrlj poskrbimo za izvedbo celotnega projekta:

 • Proučimo zahteve naročnika in predložene specifikacije za izdelavo.
 • Pripravimo projektno dokumentacijo. Projekt predstavimo z natančnim, tridimenzionalnim modelom, ki že na začetku ponuja natančen vpogled v izdelek in ustreznost predlag...

Kompaktne varilnice BH3

BH3 10 / BH3 20 / BH3 25

Varilnica BH3 je sklop dveh procesnih posod ter ločene posode za toplo vodo. Posoda za vodo služi za pripravo in shranjevanje tople vode za pivovarski proces. Posoda je povezana s krmilnikom varilnice, tako da temperaturne nastavitve enostavno nadzorujete preko skupnega upr...

Kompaktne varilnice

Kompaktna varilnica je sklop procesnih posod ter naprav, ki jih pivovar potrebuje za izvedbo celotnega procesa varjenja piva, od drozganja pa vse do pretoka pivine v posode za fermentacijo. Posode so nameščene na kompaktno nosilno ogrodje, pri večjih modelih so med seboj povezane s pohodnim podestom...

Hiperreduktivna tehnologija


Stiskanje grozdja v pogojih s kontrolirano prisotnostjo kisika

Kisik ima pri predelavi vin zelo pomembno vlogo, tako pozitivno kot negativno. Znano je, da izpostavljanje mošta ali vina kisiku zmanjšuje kakovost in sortnost vina zaradi oksidacije, izgube sadnosti, karamelizacije in sprememb drugih l...

Sistemi stiskanja

Odprt sistem stiskanja

Polovica bobna stiskalnice je perforirana, drugo polovico prekriva neprepustna membrana. S pomočjo vgrajenega kompresorja ustvarimo pri prešanju v bobnu želen tlak, ki prek membrane pritiska na grozdno maso in iztiska mošt. Mošt odteka skozi celotno perforirano polovico bob...

Stiskalnica s hladilnim plaščem

Pnevmatska stiskalnica s hladilnim plaščem omogoča:

 • ohlajanje bobna pred začetkom polnjenja,
 • hlajenje drozge pred stiskanjem in med stiskanjem,
 • prilagajanje temperature grozdne mase v bobnu glede na enološka priporočila,
 • nadzorovan potek maceracije; z maceracijo drozge pri nizkih temperatura...

Horizontalne posode TFH

Glavne skupine posod TFH glede na namen uporabe:

 • posode za pripravo sterilne vode WFI (water for injection)
 • posode za pripravo prečiščene vode PW (purified water)
 • posode za shranjevanje sterilnih in nesterilnih raztopin

Izvedba in oprema:

IZVEDBA horizontalna
PODNICE konične ...

Vinifikatorji

Namen maceracije grozdja je selektivno izluževanje barvil (antocianov), taninov in arom iz grozdnih jagod. Pri tem so pomembni naslednji dejavniki:
 • intenzivnost potapljanja/namakanja klobuka
 • ustrezna temperatura drozge
 • trajanje maceracije
Vinifikator vam bo pri izvajanju teh postopkov v ve...

Cilindrične posode

Cilindrične posode so na voljo v različnih izvedbah, kot enoprostorske, deljene ali nadstropne posode, v vertikalni ali horizontalni izvedbi.

Posode po naročilu opremimo s sistemom za regulacijo temperature (dvojni plašč, ploščni toplotni izmenjevalec, magnetni ventili, temperaturni regulator) ter...

Izdelaj 3D model kleti

Google SketchUp je prosto dostopna programska oprema, ki se uporablja za risanje in vizualizacijo 3D modelov. S programom lahko sami narišete prostor izbranih dimenzij in v njem poljubno razporejate 3D modele objektov. Izdelek si lahko nato v 3D pogledu ogledate iz različnih zornih kotov in s tem ...