Dokumentacija in kontrolni postopki

Izdelke načrtujemo, konstruiramo in izdelamo v skladu z najvišjimi standardi in zahtevami glede varnosti in kakovosti.

Uporabljamo sodobne informacijske sisteme, ki omogočajo sledljivost surovin, materialov in izdelkov skozi celoten proces proizvodnje, vključno z nadzorom uporabljene tehnologije in tehnoloških procesov.

Tehnična dokumentacija

Poskrbimo za urejeno tehnično dokumentacijo, ki glede na vrsto in zahteve projekta lahko vsebuje naslednje dokumente:

delavniška dokumentacija in 3D model posode ter celotnega projekta
navodila za uporabo in vzdrževanje
izjava o skladnosti CE
kategorizacija tlačne posode po PED
preračun tlačne posode po AD 2000 Merkblatt
poročila o izvedenih kontrolnih postopkih
poročila o izvedenih tehnoloških postopkih (varjenje, pasivacija, elektropoliranje)
certifikati materialov po standardu EN 10204-3.1 in EN 10204-2.2
specifikacija varilnega postopka (WPS)
certifikati varilcev
certifikat FDA
poročilo FAT (Factory Acceptance Test)

 

Kontrolni postopki

Kontolni postopki, ki jih pri posameznem projektu izvedemo, so odvisni od splošnih pravil stroke, tehnologije in zahtev naročnika. Zagotavljamo naslednje kontrolne postopke:

kontrola ustreznosti sestavnih delov
kontrola ustreznosti materialov
kontrola hrapavosti površine
kontrola tesnosti
merjenje vsebnosti delta feritov v materialu
preizkus zmožnosti čiščenja z riboflavinom (učinkovitost CIP-pranja)
končna vizualna in dimenzijska kontrola
Factory Acceptance Test (FAT)

 

Neporušne preiskave

Osnovni namen neporušnih preiskav je preverjanje kakovosti in ustreznosti osnovnega materiala in zvarnih spojev s podanimi zahtevami v tehničnih specifikacijah ter standardih. V podjetju izvajamo naslednje neporušne preiskave:

vizualna kontrola (VT)
radiografska kontrola (RT), radiografsko kontrolo zvarov za nas izvaja zunanja akreditirana ustanova
kontrola s tekočimi penetranti (PT)
tlačni preizkus posode v skladu z evropsko direktivo za tlačne posode PED 2014/68/EU