Tehnologija

Učinkovito prilagajanje spremenljivim gospodarskim razmeram in visokim zahtevam trga zahteva nenehno tehnološko posodabljanje izdelkov, storitev in procesov. Potrebno je hitro prilagajanje v načrtovanju in proizvodnji, kot tudi učinkovito obvladovanje vseh postopkov in dokumentacije.

V podjetju velik del sredstev namenimo raziskavam. Sledimo novim trendom in zahtevam tržišča. Redno posodabljamo informacijske in proizvodne tehnologije. Zagotavljamo sledljivost materialov in postopkov v proizvodnem procesu. Obvladovanje celotnega procesa ponudba-naročilo-izdelava-dokumentacija-prodaja se vodi v skupni bazi podatkov programa SAP.

sap