Certifikati

Leta 2000 je podjetje Škrlj pridobilo certifikat za vodenje kakovosti ISO 9001. Ker pod pojmom kakovost poslovanja med drugim razumemo tudi okoljsko odgovorno delovanje, veliko skrb namenjamo tudi sistematičnemu pristopu k urejanju tistega dela našega poslovanja, ki vpliva na okolje. Leta 2010 smo sistem vodenja kakovosti nadgradili s certifikatom ISO 14001 (Sistemi ravnanja z okoljem) ter vstopili v družbo podjetij, ki dokazano ustrezajo najvišjim standardom za uspešno zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.

IQNet
SIQ

 

Če želimo proizvajati izdelke, ki ustrezajo zahtevam kakovosti in so varni za uporabnika, je nujno upoštevanje standardov in priporočil, ki veljajo za posamezne industrijske panoge in kategorije izdelkov. V našem podjetju se tega dobro zavedamo in pridobili smo številne certifikate, ki naša prizadevanja tudi uradno potrjujejo:

  • certifikat mednarodnega inštituta za varilstvo (IIW) potrjuje, da izpolnjujemo pogoje po standardu EN ISO 3834-2 in izkazuje zaupanje v našo kakovost izvajanja varilskih del pri talilnem varjenju kovinskih materialov, skladno z relevantnim delom standarda SIST EN ISO 3834;
  • pri proizvodnji tlačne opreme sledimo zahtevam, kot jih določajo izbrani produktni standardi za tlačno opremo (npr. standard EN 13445-4, ki določa zahteve za proizvodnjo neogrevanih tlačnih posod ali tehnični predpisi po AD 2000 Regelwerk);
  • za tlačne posode se izvaja modulni pristop ugotavljanja skladnosti z zahtevami za proizvodnjo tlačne opreme. Izpolnjevanje zahtev nadzoruje certifikacijski organ TÜV SÜD, ki izvaja ugotavljanje skladnosti po modulu H/H1;
  • za izdelavo sestavnih delov kovinskih konstrukcij smo pridobiti certifikat o kontroli proizvodnje (FPC- Factory Production Control), ki potrjuje, da sistem kontrole proizvodnje v podjetju poteka v skladu s standardom SIST EN 1090-1:2009+A1:2012, za izvedbeni razred do EXC3. Pooblaščen certifikacijski organ je Institut za varilstvo.

 

Tlačna oprema in PED

Standardi za izdelavo pohodnih konstrukcij