Certifikati

Certifikati

Leta 2000 je podjetje Škrlj pridobilo certifikat za vodenje kakovosti ISO 9001. Ker pod pojmom kakovost poslovanja med drugim razumemo tudi okoljsko odgovorno delovanje, veliko skrb namenjamo tudi sistematičnemu pristopu k urejanju tistega dela našega poslovanja, ki vpliva na okolje. Leta 2010 smo sistem vodenja kakovosti nadgradili s certifikatom ISO 14001. Sledimo tudi standardom in priporočilom, ki jih narekujejo posamezne industrijske panoge.

Pridobili smo tudi naslednje certifikate:

  • certifikat TÜV potrjuje izpolnjevanje pogojev po standardu EN ISO 3834-2;
  • izpolnjujemo pogoje za izdelavo tlačnih posod po AD 2000 Merkblatt HP0 in HP 100 R v povezavi z EN ISO 3834-2;
  • načrtovanje in proizvodnja tlačnih posod se izvaja v skladu s smernico PED 2014/68/EU. Izvajanje projektov spremlja priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti TÜV SÜD;
  • sistem kontrole proizvodnje v skladu s harmoniziranim standardom SIST EN 1090-1:2009+A1:2012: Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij, izvedbeni razred EXC2);
  • certifikat ASME U za načrtovanje, proizvodnjo, nadzor in tehnični prevzem tlačnih posod;
  • spoštujemo uporabniške zahteve naročnika, splošna pravila stroke in dobre inženirske in proizvodne prakse GMP ('Good engineering and manufacturing practice').