Raziskave in razvoj

V podjetju veliko vlagamo v raziskovalno-razvojno dejavnost, spodbujamo inovativnost in samoiniciativnost zaposlenih. Aktivno sodelujemo z zunanjimi raziskovalnimi institucijami (Alpineon, Univerza v Novi Gorici, Kmetijski inštitut Slovenije). Vpisani smo v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Projekti:

RoboCUT

Drop&Weld

Nadomestitev sintetičnih topil z vodo v procesih ekstrakcije - ekstrakcija s superkritično vodo (SEV)

V okviru projektne naloge bomo izdelali operativno pilotno napravo za ekstrakcijo in raztapljanje celuloznih materialov. Poseben poudarek bo podan na izbiro in razvoj naprednih materialov. Razvita rešitev bo služila za pilotna testiranja in zbiranje podatkov, ki bodo služili za izračune ogljičnega odtisa (LCA), stroškovne analize (CBA) ter podlago za izdelavo večjih industrijskih naprav. Z realizacijo projekta bomo razvili novo skupino proizvodov na ekološki osnovi, obenem bomo z razvitim novim proizvodom lahko tudi pridobili popolnoma nov segment kupcev.

supercritical water

Cilji in učinki projekta:
- Razvoj nove naprave za ekstrakcijo in raztapljanje biopolimerov z uporabo SKV;
- Prodor na tržišča visokotehnoloških izdelkov z visoko dodano vrednostjo na globalnem nivoju v farmaciji in živilski industriji;
- Pozitiven vpliv na zaposlene pri kupcih opreme;
- Pozitiven vpliv na okolje in družbo.

Logo

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

 

Razvoj inteligentne ekološke ultrastiskalnice UltraPRESS

Projekt RIP/09/21/12 "Razvoj inteligentne ekološke ultrastiskalnice UltraPRESS" je bil izbran na javnem razpisu "Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte - RIP09" v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013.

V okviru projekta UltraPRESS je bil razvit nov, inteligentni in tehnološko izboljšan sistem stiskanja grozdja in drugega sadja z upoštevanjem ekološkega vidika. Oba tržna rezultata projekta – ultrastiskalnica UltraPRESS ter inteligentni krmilnik – predstavljata novost na svetovnem trgu. Ultrastiskalnica  UltraPRESS v kombinaciji z inteligentnim krmilnikom ponuja nove možnosti ekološkega stiskanja grozdja in drugega sadja ter omogoča optimalno obdelave moštov in prešancev.