Umestitev posod, podestov in druge opremeNasveti za pravilno načrtovanje

Projekt umestitve posod ter druge opreme v novo klet pomeni več kot le izbiro posod z ustreznimi volumenskimi kapacitetami  – ustvariti morate funkcionalen prostor, kjer boste z veseljem delali, ustvarjali, sprejemali obiskovalce. To pomeni, da ustvarite prostor, v katerem boste imeli dovolj delovnega prostora, urejen dostop do vseh delovnih površin, prijeten ambient.

V podjetju Škrlj vam pri tem z veseljem priskočimo na pomoč. Naši izkušeni projektanti, tehnologi in prodajno osebje so združili moči ter v skupnem projektu pripravili spletni priročnik s praktičnimi nasveti za opremljanje kleti. Pri pripravi vsebine smo imeli v mislih predvsem prostore za proizvodnjo vina, vendar pa večina priporočil prav tako velja pri opremljanju pivovarn in drugih obratov za predelavo živil.

Vabimo vas, da si v nadaljevanju preberete naše nasvete iz prakse o tem, na kaj vse morate biti pozorni, ko se odločate o umestitvi opreme v prostor.

postavitev kleti

Najprej nekaj osnovnih smernic

Preverite ponudbo standardnih izdelkov

Pobrskate po naši ponudbi standardnih posod, podestov, stopnic… S standardnimi elementi lahko pridete do hitreje dobavljivih in cenovno ugodnejših postavitev.

Ogled standardnih posod

Ogled standardnih podestov in stopnic

 

Pri opremljanju se držite načela - preprosto in funkcionalno

Ko opremljate delovne prostore, v katerih se bodo izvajali proizvodni procesi, morate upoštevati številne dejavnike. V prostoru je običajno veliko strojnih in elektro instalacij. Prostor mora biti urejen tako, da zagotavlja nemoten, pretočen in logičen proces dela.

Ergonomija, funkcionalnost in energijska učinkovitost so glavne smernice, ki jih imejte v mislih pri načrtovanju.

 

Jasna izhodišča zmanjšajo možnost napak in skrajšajo pot do končne postavitve

Na podlagi naših dolgoletnih izkušenj vemo, da se projekti z jasno zastavljenimi cilji realizirajo hitreje in z nižjimi stroški. Zato priporočamo, da nam že pred začetkom načrtovanja posredujete čim več uporabnih podatkov (načrt prostora, skice, fotografije) in vaše želje glede ureditve prostora.

Namig: Pošljite nam fotografije prostora in situacij v prostoru. Pri pošiljanju fotografij pazite na ustrezno velikost in zadostno kakovost fotografij. Večje število fotografij ali drugih obsežnejših datotek nam lahko posredujete tudi preko aplikacij WeTransfer, Dropbox, Google Drive.

Namig: Izkoristimo možnosti sodobne komunikacije z informativnim sestankom na daljavo. Preko video povezave nam boste lažje predstavili vaše želje, mi pa vam naše predloge.

Prostorske zahteve

Dimenzije prostora, naklon in smer naklona tlaka

Posredujete nam dimenzije prostora z vsemi pomembnimi detajli. Pri manjših projektih zadostuje pregledna ročna skica, skica izdelana s šablono ali preprost računalniški izris. Na skici označite naklon in smer naklona tlaka. Manjše naklone lahko pri nameščanju posod uspešno premostimo z nastavljivim podnožjem.

Namig: Če nam pošiljate projektantske skice novih prostorov (format dwg), nam bo v veliko pomoč, če nam poleg detajlne skice, pošljete tudi očiščeno skico projekta, brez podatkov, ki za umestitev posod/podestov/opreme niso pomembni. Takšno skico vam lahko pripravi vaš projektant.

Primer skice z vsemi detajli:

skica

 

Primer osnovne skice projekta:

skica

 

Dostop v prostor

Na skici jasno označite pozicijo in dimenzije vrat (širina x višina), skozi katera bo mogoče opremo pripeljati v prostor. Pri že zaključenih objektih moramo pri izbiri posod upoštevati dimenzijske omejitve vhodnih odprtin in izbrati posode, ki jih glede na premer in nameščeno opremo še lahko spravimo v prostor.

Drugače je v primerih, ko se posode v prostor namešča pred dokončanjem gradbenih del. V tem primeru potrebujemo predviden časovni okvir za izdelavo in dostavo posod ter druge opreme, glede na predviden potek gradbenih del.

 

Prehodi in transportne poti

Označite, če so v prostoru transportne poti ali prehodi v sosednje prostore, ki morajo ostati prehodni.

 

Obstoječi arhitekturni elementi v prostoru

So v prostoru kakršnikoli arhitekturni elementi, npr. stebri, nosilci, okna, ki vplivajo na postavitev opreme in jih moramo pri načrtovanju upoštevati?

 

Strojne in električne instalacije

Posredujte nam podatke o obstoječih in predvidenih instalacijah. Elektro napeljave, cevovodi, prezračevanje, predviden hladilni sistem, vse to so instalacije, ki jih moramo pri načrtovanju postavitve posod upoštevati.

Zahteve glede umestitve posod

Določite okvirno število in vrste posod, želene volumenske kapacitete

1) S kakšnimi količinami in koliko različnimi sortami grozdja razpolagate?
2) Koliko posod za shranjevanje mošta in vina boste potrebovali, v skupni kapaciteti in po številu?
3) Katere tipe posod bi izbrali, cilindrične, pravokotne, nadstropne posode …?
4) Imate v načrtu, da bi svojo dejavnost v bodoče širili? Potem je smiselno, da v kleti pustite nekaj prostora za umestitev dodatnih posod.
5) Katere zahteve iz vašega načrta so obvezne, pri katerih so možna prilagajanja?

 

Obstoječe posode v prostoru

1) Se projekt navezuje na že obstoječe posode? Posredujte nam njihove dimenzije in lokacijo v prostoru.
2) Obstaja možnost premeščanja teh posod?
3) Moramo pri novih posodah upoštevati lastnosti obstoječih posod, npr. pozicijo vrat in priključkov, zaradi enotnega izgleda?

 

Priporočen razmak med posodami je 100 mm

Ko so posode polne, se plašč zaradi pritiska tekočine nekoliko izboči, še posebej pri posodah z višjim plaščem. Zato morate pri načrtovanju obvezno upoštevati minimalni razmak med dvema posodama, ki naj bo 100 mm.
razdalja med posodami

Izogibajte se kotni postavitvi posod

S postavitvijo posode v kot bo prostor sicer dobro izkoriščen, če pa bo posoda z obeh strani omejena s sosednjima posodama, to lahko predstavlja konstrukcijski problem. Pri kotni postavitvi je namreč močno zmanjšan manevrirni prostor za umestitev vseh priključkov (vrata, izpusti…), ki jih posoda potrebuje. Nefunkcionalna postavitev armatur uporabniku oteži delo in lahko predstavlja problem pri odpiranju vrat posode ter pri priklapljanju zunanjih naprav na priključke posode.

vogalna postavitev
vogalna postavitev

 

podest
podestPostavitev posode v pokončni položaj

Ni dovolj, da posodo spravite v prostor. Prostor mora biti tudi dovolj visok, da jo lahko dvignete iz ležečega v pokončni položaj. Z vsako posodo, ki jo dodate v prostor se manevrsko območje zmanjšuje. Načrtovati je treba tako, da bo dovolj prostora tudi za postavitev zadnje posode.

dvigovanje posode

 

Zadostna delovna površina

Razmislite, kakšna dela boste v prostoru izvajali (fermentacija, pretakanje, filtracija …). Omogočen mora biti dostop do vseh priključkov na posodah, poleg tega pa potrebujete tudi dovolj delovne površine za stroje in pripomočke, ki jih boste pri delu uporabljali.
Potrebujete manevrski prostor za dostopanje z viličarjem, ročnim transportnim vozičkom?

 

Dostop do priključkov na pokrovu posod

Pri nižjih posodah lahko do priključkov na pokrovu posode dostopate z lestvijo. Za varen dostop so posode opremljene z naslonom za lestev. Pri visokih posodah pa bo za varen dostop do višje ležečih delovnih pozicij potrebno poskrbeti z ustreznimi stopnicami in podesti.

Načrtovanje podestov

Cena podesta se ne obračunava v tekočih metrih. Na končno ceno vpliva veliko faktorjev:
-    možnost izvedbe s standardnimi segmenti (standardne širine, dolžine segmentov)
-    kompleksnost strukture (število odcepov podesta, stopnice)
-    način pritrditve (konzole, dodatne ojačitve)

Za izvedbo podestov priporočamo ravne linije iz standardnih segmentov. Pri kotnih postavitvah pa, če je le možno, izbirajte med naslednjimi izvedbami.

podest kotne postavitve

 

Možnost pritrditve posod in podestov

Ozke in visoke posode je zaradi varnosti potrebno pritrditi v tla, steno ali nosilec. Preverite, če je takšna pritrditev v vašem prostoru izvedljiva. Še posebej je to pomembno pri pritrjevanju podestov in stopnic.

pritrditev konzole podesta
pritrditev stopnic

 


Posebno pozornost zahteva umestitev kotnih nosilnih konzol pri podestih. Konzole morajo biti na ustrezni višini in umeščene tako, da ne ovirajo prehoda oseb in ne omejujejo funkcionalnosti opreme na posodah.

konzole podesta
 

Postavitev posod na prostem

Če bodo posode in podesti postavljeni na prostem, preverite, če lokalna regulativa zahteva statični preračun objekta glede odpornosti na veter, potres, obremenitev s snegom. Preverite tudi okoljevarstvene zahteve.

Postavitve kleti