ŠKRLJ vodi konzorcij Drop&Weld za trajnostni preboj pri procesih varjenja

 

 

 

 

Sporočilo za javnost

Batuje, 3.7.2023 

 

Foto: SPIRIT Slovenija

 

Direktor Marko Škrlj je kot predstavnik vodilnega konzorcijskega partnerja Škrlj d.o.o. na SPIRIT Slovenija podpisal pogodbo o sofinanciranju projekta Drop&Weld in s tem potrdil skupno zavezanost k trajnostnemu razvoju in rasti. V projektnem konzorciju sodelujeta še tehnološka partnerja Alpineon d.o.o. in iSYSTEM Labs d.o.o.

V podjetju Škrlj smo z odločitvijo za trajnostno transformacijo storili korak med tista podjetja, ki skrbijo za ohranjanje dolgoročnega naravnega, socialnega in ekonomskega ravnovesja. Našo ekološko naravnanost smo zastavili kot pomemben del vodenja podjetja. Želimo prispevati k zmanjševanju emisij CO2, zmanjšanju rabe energije, vplivati na snovno učinkovitost ter posledično prispevati k boljšemu okolju, zato v poslovanje podjetja vključujemo inovativne rešitve, ki prispevajo k čistejšemu ozračju in manjši porabi energentov.

 

Foto: SPIRIT Slovenija

 

V pilotno-demonstracijskem projektu Drop&Weld – napredne tehnologije za zeleno transformacijo procesov varjenja v tovarnah prihodnosti bomo projektni partnerji razvili novo inovativno procesno rešitev za učinkovito avtomatizacijo ročnih procesov varjenja nestandardiziranih izdelkov z možnostjo hitre in učinkovite prilagoditve na nov varilni proces, za kar na trgu ni učinkovitih rešitev. Končno rešitev bomo validirali in demonstrirali v operativnem okolju industrijskega proizvodnega procesa pri nosilnem partnerju, tako da bo Drop&Weld proces potrjen v končni obliki, demonstriran in primeren za uporabo v realnem okolju.

Predhodne analize so pokazale na številne ugodne vplive pri zamenjavi ročnih varilnih procesov z avtomatskimi. Inovativni visokotehnološki varilni proces Drop&Weld bo omogočil zeleni prehod tudi pri avtomatizaciji varilnih procesov unikatnih in nestandardiziranih izdelkov. Inovacija ima velik tržni potencial pri robotizaciji procesov varjenja v tovarnah prihodnosti na globalni ravni v različnih industrijskih sektorjih.

V projektu Drop&Weld bomo v Škrlj d.o.o. poskrbeli za razvoj komponent varilnega procesa in za razvoj postopkov za načrtovanje poti in izogibanje kolizijam ter za testiranje in validacijo v realnem okolju.

Pilotno-demonstracijski projekt Drop&Weld je sofinanciran s pomočjo nepovratnih sredstev Evropske unije – NextGenerationEU v okviru Javnega razpisa za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (JR DP NOO). Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost (www.noo.gov.si).

 

     Logo        Logo     Logo