Sistem MoHES

Ekstrakcija z lahkohlapnimi ogljikovodiki

Ekstrakcija z lahkohlapnimi ogljikovodiki je primerna za pridobivanje olj in maščob ter bioaktivnih lipofilnih sestavin iz rastlinskih ali živalskih materialov. Metoda je posebej priljubljena med pridelovalci konopljine smole, in sicer predvsem zato, ker je proces hiter in za upravljanje z ekstraktorjem ni potrebno poznavanje zapletenih tehnoloških znanj.

Kot topilo se običajno uporablja n-propan ali n-butan, ker imata nizko vrelišče in omogočata učinkovito ekstrakcijo pri nizkih temperaturah in relativno nizkih tlakih.

V primerjavi s superkritično ekstrakcijo je tehnologija z lahkohlapnimi ogljikovodiki enostavnejša in omogoča hitrejši ekstrakcijski proces, ne omogoča pa selektivnega izločanja posameznih komponent.

Ker ekstrakcija z lahkohlapnimi ogljikovodiki predstavlja tveganje zaradi vnetljivosti, mora biti vsa oprema izdelana v eksplozijsko varni izvedbi.

 

Sistem MoHES

Sistem Škrlj MoHES, ki ga razvijamo v podjetju Škrlj, je sistem za ekstrakcijo naravnih maščobo topnih bio učinkovin, z uporabo n-propana, n-butana ali izobutana.

Modularna zasnova

Sistem MoHES je zastavljen modularno.

V osnovi ponujamo polindustrijske in industrijske sisteme z dvema ali tremi ekstrakcijskimi posodami (10L in 25L). Posode za ekstrakcijo lahko dodamo ali odvzamemo glede na želeno proizvodno kapaciteto

Sistem vključije črpalko za recikliranje plina in sistem za avtomatično gretje oziroma hlajenje posameznih komponent.

Upravljanje naprave

Upravljanje poteka preko centralnega touch screen zaslona. Ročno poseganje v proces ekstrakcije je minimalo in omejeno zgolj na polnjenje in praznjenje posod.

Uporaba

Sistem MoHES se uporablja za:
- pridobivanje olj in maščob ali bioaktivnih lipofilnih sestavin iz materialov rastlinskega ali živalskega izvora (npr. razmaščevanje materialov, pridobivanje rastlinskih streolov in maščobo topnih vitaminov); - posebej učinkovit je pri pridobivanju konopljine smole, kjer ni potrebe po ločevanju smole glede na komponente.