Laboratorij za analitsko-aplikativne raziskave

 

V začetku leta smo v podjetju Škrlj, v okviru našega oddelka za raziskave in razvoj (R&R), odprli prenovljen laboratorij za analitsko-aplikativno dejavnost. Laboratorij služi razvoju aplikacij na področju visokotlačnih tehnologij ter razvoju analitskih tehnik za določanje kvalitete produktov, ki jih pridobimo na osnovi sub- in superkritičnih tekočin.

 

laboratorij skrlj

 

Aplikativne raziskave obsegajo preučevanje in razvoj visokotlačnih procesov, ki so osnova modernih postopkov za izolacijo bioaktivnih učinkovin, proizvodnjo nanodelcev, hladno sterilizacijo in razkuževanje, površinsko obdelavo medicinskih implantatov ter druge namene. Raziskave med drugim vključujejo poglobljene študije na področju sub- in superkritičnih tekočin. Na podlagi izvedenih študij lahko naši strokovnjaki predlagajo najprimernejši tehnološki postopek in tehnološko zasnovo za zastavljen problem.

 

laboratorij skrlj

 

V laboratoriju na podlagi rezultatov testiranja izdelajo laboratorijsko poročilo in ocenijo kvaliteto pridobljenega produkta. Vrednotenje produkta se izvaja z uporabo naprednih tehnik za pripravo vzorca (vodna in plinska superkritična ekstrakcija). Te v povezavi s kromatografskimi (plinska in konvergenčna kromatografija) in spektroskopskimi metodami zagotavljajo vpogled v kvaliteto produkta.

 

laboratorij skrlj

 

Naš raziskovalni oddelek je še posebej usposobljen za pridobivanje in preučevanje bioaktivnih učinkovin iz rastlin ter agrikulturnih odpadkov in ostankov. Ekipo sestavljajo motivirani strokovnjaki iz različnih področij -  področje analitskih postopkov, kemije in kemijske tehnologije, strojegradnje in programiranja.

 

laboratorij skrlj

 

Oprema za ekstrakcijo