• SK-Group (Slovensko)
  • SK-Group (UK English)
  • SK-Group (US English)
  • SK-Group (Deutch)
  • SK-Group (Aut.)
  • SK-Group (Italiano)
  • SK-Group (France)
  • SK-Group (Rusia)
Teh1 teh7 Teh6

Poglejte tudi ...

Raziskave in razvoj

V podjetju veliko vlagamo v raziskovalno-razvojno dejavnost, spodbujamo inovativnost in samoiniciativnost zaposlenih ter aktivno sodelujemo z zunanjimi raziskovalnimi institucijami (Alpinenon, Univerza v Novi Gorici, Kmetijski inštitut Slovenije).

Vpisani smo v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Raziskave:

 hiperreduktivno stiskanje (EN)

Vintelligence

 UltraPRESS

 

Razvoj inteligentne ekološke ultrastiskalnice UltraPRESS

Projekt RIP/09/21/12 "Razvoj inteligentne ekološke ultrastiskalnice UltraPRESS" je bil izbran na javnem razpisu "Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte - RIP09" v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013.

V okviru projekta UltraPRESS je bil razvit nov, inteligentni in tehnološko izboljšan sistem stiskanja grozdja in drugega sadja z upoštevanjem ekološkega vidika. Oba tržna rezultata projekta – ultrastiskalnica UltraPRESS ter inteligentni krmilnik – predstavljata novost na svetovnem trgu. Ultrastiskalnica  UltraPRESS v kombinaciji z inteligentnim krmilnikom ponuja nove možnosti ekološkega stiskanja grozdja in drugega sadja ter omogoča optimalno obdelave moštov in prešancev.

Če vas zanimajo dodatne informacije o projektu, se prosimo obrnite na nas preko e-naslova sk(at)sk-group.biz.

več >> 

 

 

Vintelligence: inteligentni sistem za vodenje in nadzor vinskih kleti

Projekt "Vintelligence: inteligentni sistem za vodenje in nadzor vinskih kleti" je bil izbran na javnem razpisu "Sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin" v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013.

V okviru projekta je bil razvit nov proizvod - sistem Vintelligence, ki omogoča inovativno vodenje in nadzor vinskih kleti. Sistem sestavljajo učinkovit in okolju prijazen nadzor parametrov v posodah za predelavo mošta, inteligenten nadzor in vodenje ambientalnih parametrov v vinski kleti ter inovativna programska oprema za vodenje kletnih evidenc.

Če vas zanimajo dodatne informacije o projektu, se prosimo obrnite na nas preko e-naslova sk(at)sk-group.biz.

več >> 

 


Pravno obvestilo     |     Prodajni pogoji     |     Kontakt

Škrlj d.o.o. Batuje 90, 5262 Črniče, Slovenija, tel.: +386 5 364 35 00, fax.: +386 5 364 35 25 e-mail: sk (at) sk-skrlj.com

© 2017 Škrlj d.o.o.