Vizija

Kaj te vodi, kaj te žene?
Ostati, a ne zaspati. Zadovoljiti in prekašati pričakovanja.

Želimo okrepiti vodilno mesto v slovenskem vrhu podjetij s podobno dejavnostjo ter postati bolj prepoznavno podjetje v širšem evropskem prostoru. Svojo dejavnost bomo v prihodnjih letih poleg proizvodnje opreme za vinarstvo intenzivneje širili tudi na področje načrtovanja in proizvodnje opreme za pivovarstvo, farmacijo in ostalo kemično ter živilsko industrijo.

Naš cilj so zadovoljni kupci in lastniki.
Naša moč so ustvarjalni in zadovoljni zaposleni in stalne izboljšave sistema vodenja kakovosti.
Naša usmeritev je razvoj in krepitev blagovne znamke SK Group s kakovostnimi proizvodi.
Naša konkurenčna prednost je razvoj novih proizvodov, zniževanje stroškov ter povečevanje produktivnosti.
Naša priložnost je partnerski odnos z dobavitelji.

Cilji podjetja

  • povečevanje tržnega deleža in osvajanje novih tržnih področij s premišljeno izbranimi proizvodi,
  • prodor na svetovna tržišča opreme za vinarstvo, pivovarstvo in farmacijo,
  • sistematično izboljševanje kakovosti proizvodov na podlagi konstruktivnega sodelovanja z našimi dobavitelji, kupci in ostalimi poslovnimi partnerji,
  • ažurno spremljanje razvoja proizvodnih tehnologij v svetu in pridobivanje novih znanj, da bomo našim partnerjem zanesljiv vir pravih informacij,
  • spodbujanje inovativnosti ter redno izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih,
  • ostali bomo družbeno odgovorno podjetje.

 

vizija