Trajnostni razvoj 2020-2025

 

V letu 2019 se je podjetje SK Škrlj prijavilo na javni razpis "Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti", čigar cilj je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja.

Cilji trajnostnega razvoja

V okviru prvega dela (Sklop A) smo pod mentorstvom ge. Tatjane Fink ter s podporo javne agencije SPIRIT Slovenija od oktobra dalje na delavnicah projektne skupine oblikovali strategijo podjetja za obdobje 2020 – 2025, ki temelji predvsem na trajnostnem poslovanju in prispeva k ciljem Združenih narodov, OECD, EU in Slovenije. Na ta način je nastala trajnostna poslovna strategija, ki na dolgi rok vodi do koristi za družbo, okolje ter ekonomijo, hkrati pa veča poslovno uspešnost podjetja.

S pomočjo delavnic smo si postavili jasne cilje za prihodnost, zato smo vizijo in vrednote podjetja na skupni delavnici delili še z ostalimi člani kolektiva, saj sta za uresničevanje nove strategije potrebna vključitev in sodelovanje vseh zaposlenih.

Zavedamo se, da kot podjetje nosimo veliko družbeno odgovornost, in vemo, da je trajnostni razvoj prava pot naprej tako za podjetje, zaposlene in kupce, kot tudi za naše okolje.

AKADEMIJA TPSTP Škrlj d.o.o., september 2019 - marec 2020 (video)

 

delavnica skrlj

 

V okviru drugega dela (sklop B) bomo izdelali operativno pilotno napravo za ekstrakcijo in raztapljanje celuloznih materialov. Poseben poudarek bo podan na izbiro in razvoj naprednih materialov.

Več o projektu Nadomestitev sintetičnih topil z vodo v procesih ekstrakcije - ekstrakcija s superkritično vodo (SEV) 

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj:

 Spirit skladi