Pravno obvestilo

S to spletno stranjo upravlja Škrlj d.o.o.

Vsebine, objavljene na spletnih straneh so last Škrlj d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Prav tako si Škrlj d.o.o. pridržuje pravico do sprememb vsebin.

Škrlj d.o.o. bo na svojih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Škrlj d.o.o. tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani.

Škrlj d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s spletne strani, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij.

Škrlj d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij ali škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij ter za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na: sk(at)sk-skrlj.com